Podatki

Ile zapłacimy za nierozliczenie się z fiskusem?

2 maja 2017 r. minął termin składania deklaracji podatkowych. Podatników, którzy nie wywiązali się z tego terminu, czekają srogie kary finansowe. Klasyfikacja czynów Wedle prawa niezłożenie deklaracji PIT może być oceniane jako wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo określone. To, do jakiej grupy czyn zostanie zakwalifikowany, zależy przede wszystkim od kwoty określającej uszczuploną bądź narażoną na uszczuplenie […]

Wiadomości

Polska zainwestuje w nowy system obrony powietrznej

Antoni Macierewicz będzie kontaktować się z Departamentem Obrony USA w sprawie kupna specjalistycznego systemu Patriot. Ma on poprawić ochronę Polski.  Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej planuje podpisać kontrakt z przedstawicielami USA. Porozumienie dotyczyć będzie zakupu systemu obrony powietrznej o nazwie Patriot. Inwestycja została zaplanowana już dwa lata temu, gdy w Polsce władzę sprawował rząd PO-PSL. Od […]

Fabryczna

Kary za nierozliczenie się z podatku VAT. Kogo one nie obejmą?

Niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie grozi otrzymaniem kary finansowej. Istnieje jednak sposób, pozwalający uchronić się przed grzywną. Wedle prawa podatnik może rozliczyć się z podatku nawet po upływie terminu składania deklaracji. Oczywiście nie powinien tego odkładać na następny rok, ryzykując poważniejszymi konsekwencjami, a w jak najkrótszym czasie wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim […]

Bankowość

Praca w banku przestaje być atrakcyjna dla Polaków

Polskie banki muszą obecnie walczyć o pracowników. Jak podaje „Puls biznesu”, młodzi ludzie wolą pracować w dyskontach, aniżeli zajmować się bankowością.  Dla instytucji bankowych znalezienie nowych pracowników niemalże graniczy z cudem. Za główną przyczynę tych zmian podaje się niskie pensje oferowane przez banki, a także brak możliwości rozwoju. Do tego dochodzą jeszcze stresujące warunki pracy […]

Wiadomości

Szykuje się kolejny wrost pensji minimalnej

Od tego roku pensja każdego pracownika musi wynosić przynajmniej tyle, ile ustawowe minimum. Rząd szykuje jednak kolejne podwyżki.  Minimalna płaca Polaków rośnie bezustannie. Jeszcze 10 lat temu wynosiła ona jedynie 934 zł brutto. Pięć lat później odnotowano podwyżkę do 1500 zł brutto, a później do 1600 zł brutto. Dwa lata temu osoby zarabiające najniższą krajową […]

Bankowość

Organizacja NBP

Organami NBP są: Prezes NBP; Rada Polityki Pieniężnej; Zarząd NBP. Uprawnienia Prezesa NBP: stoi na czele zarządu banku centralnego; przewodniczy Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego; jest uprawniony do reprezentowania banku centralnego na zewnątrz; pozostaje przełożonym wszystkich pracowników NBP. Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat i […]

Bankowość

Rola, zadania i funkcje NBP

I. ROLA, ZADANIA I FUNKCJE NBP NBP jest centralnym bankiem RP. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę, której siedziba mieści się w Warszawie oraz przez oddziały terenowe. Zadania NBP jako banku centralnego: utrzymywanie wartości pieniądza krajowego; ochrona stabilności systemu finansowego; podnoszenie […]

Bankowość

Gospodarka Finansowa NBP

Polski bank centralny (NBP) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. NBP dysponuje następującymi funduszami: fundusz statutowy (400 mln. zł) – uzupełniany z odpisów z rocznego zysku; fundusz rezerwowy tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych fundusze specjalne – tworzone z odpisów z zysku […]

Bankowość

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki

1. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego; redyskontowego; lombardowego. Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny; jest udzielany na podstawie umowy określającej wysokość kredytu, oprocentowanie i prowizję, termin spłaty, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Charakterystyka kredytu redyskontowego: polega na […]