Ile zapłacimy za nierozliczenie się z fiskusem?

2 maja 2017 r. minął termin składania deklaracji podatkowych. Podatników, którzy nie wywiązali się z tego terminu, czekają srogie kary finansowe.

Klasyfikacja czynów

Wedle prawa niezłożenie deklaracji PIT może być oceniane jako wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo określone. To, do jakiej grupy czyn zostanie zakwalifikowany, zależy przede wszystkim od kwoty określającej uszczuploną bądź narażoną na uszczuplenie należność finansową. Za wykroczenia skarbowe uznaje się te sytuacje, w których suma uszczupleń jest mniejsza lub równa pięciokrotności minimalnej płacy. Jeżeli natomiast osiągnie ona kwotę większą niż 10 tysięcy złotych, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo określone.

Wysokość kar finansowych

Kary finansowe nakładane w ww. sprawach zawsze są dopasowywane indywidualnie. Przeważnie w przypadku wykroczeń skarbowych wynoszą one min. kilkaset złotych, czasem osiągając wartość kilkudziesięciu tysięcy. Jeżeli jednak czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo określone, podatnik zostanie zmuszony do zapłacenia 120 stawek dziennych. W praktyce oznacza to, że jego grzywna wyniesie od kilkuset do nawet kilku milionów złotych.

Sposoby na uniknięcie grzywny

Istnieje kilka takich sposobów, na podstawie których można skutecznie uniknąć płacenia niemałych kar finansowych. Najskuteczniejszy z nich polega na jak najszybszym zgłoszeniu się do instytucji czynnego żalu. Tutaj liczy się przede wszystkim czas, bo podatnik musi to zrobić przed tym, gdy jego sprawą zajmą się już urzędy skarbowe.

READ  Czym jest split payment?