Charakterystyka form rozliczeń dewizowych

Rozliczenia zagraniczne przebiegają głównie bezgotówkowo.

 Rodzaje rozliczeń zagranicznych:

 • dewizowe;
 • bezdewizowe

Charakterystyka form rozliczeń dewizowych:

 • polecenie wypłaty – wydaje bankowi jego klient lub bank-korespondent; polega na wypłaceniu lub zapisaniu na r-ku wskazanej osoby określonej kwoty pochodzącej ze środków wpłaconych bankowi lub w ciężar r-ku zleceniodawcy;
 • czek – w obrocie zagranicznym jest zleceniem wypłacenia określonej kwoty lub uznania rachunku posiadacza czeku udzielonego bankowi zgranicznemu przez bank krajowy; czeki w obrocie zagranicznym mogą być skupowane oraz przyjmowane do inkasa;
 • weksel – w obrocie zagranicznym to weksel trasowany o dłuższych terminach płatności; weksel w obrocie zagranicznym wykorzystywany jest w funkcji płatniczej kredytowej i refinansowej;
 • inkaso dokumentowe – polega na pobraniu przez bank należności klienta lub zabezpieczeniu jej przyszłej zapłaty w zamian za wydanie dokumentów reprezentujących dostawę (dokumenty te to: Fa, list przewozowy, polisa ubezp. itd.); zasady inkasa regulują „Jednolite zasady dot. inkasa dokumentowego” określane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu;
 • akredytywa dokumentowa – jest pisemnym zobowiązaniem Banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących dostawę.

Charakterystyka rozliczeń bezdewizowych:

 • barter – polega na wymianie: towar za towar; banki dokonują rozliczenia pieniężnego ewentualnego salda;
 • clearing  – polega na kompensowaniu należności między kontrahentami z różnych krajów

Kompensowanie należności:

 • clearing dwustronny czyli bilateralny – polega na kompensowaniu należności kontrahentów z dwóch krajów;
 • clearing wielostronny (multilateralny) – polega na kompensowaniu należności kontrahentów z kilku krajów.
READ  Edukacja finansowa, czyli jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?