Zasady windykacji na Litwie i w Danii

Aby odzyskać swoją należność w Litwie bądź Danii, należy zapoznać się z warunkami windykacji respektowanymi w tych krajach.

Polskie firmy bardzo często nawiązują współprace biznesowe z tymi dwoma państwami. Przeważnie importują z nich produkty spożywcze i chemiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. Gdy jednak druga strona przez dłuższy czas nie wywiązuje się z warunków umowy, można ubiegać się o zwrot należności. Należy zrobić to jak najszybciej.

Windykacja w Danii

Odbywa się na zasadach ujętych przez polskie nakazy zapłaty. Dostosowaną do nich klauzulę wykonalności trzeba zdobyć w Danii, co może odrobinę utrudnić załatwienie formalności. Innym rozwiązaniem będzie przeniesienie sprawy na drogę sądową. Wniosek dotyczący windykacji należy zgłosić do sądu duńskiego i najlepiej od razu nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką mieszczącą się w tym kraju.

Windykacja na Litwie

Można ją przeprowadzić z pomocą dwóch sposobów – na drodze polubownej oraz tej sądowej. Przeważnie jednak zwrot należności szybciej uzyska się w sądzie, gdyż obecnie litewska gospodarka przechodzi spory kryzys i unika spłacania długów. Decydując się na takie załatwienie spraw, należy wypełnić odpowiedni wniosek, zaznaczając w nim m.in. rodzaj i sumę długu oraz informacje dotyczące ewentualnych odsetek. Formularz przygotowany już do wypełnienia znajduje się na stronie Narodowej Administracji Sądowej.

I w Danii, i w Litwie można spotkać się z zatorami płatniczymi. Z tego powodu czasem windykacja jest jedynym sposobem na odzyskanie utraconych pieniędzy.

READ  Organizacja NBP