Gospodarka Finansowa NBP

Polski bank centralny (NBP) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP.
NBP dysponuje następującymi funduszami:

  • fundusz statutowy (400 mln. zł) – uzupełniany z odpisów z rocznego zysku;
  • fundusz rezerwowy tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych
  • fundusze specjalne – tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów
  • f. inwestycyjny  tworzony z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych, uzupełniany odpisami z zysku, przeznaczony na finansowanie inwestycji;
  • fundusz dewizowy tworzony z odpisów z rocznego zysku w wysokości wpływów uzyskiwanych przez NBP z operacji walutowo-dewizowych, 50% premii uzyskiwanych w dewizach ze sprzedaży monet i numizmatów oraz dywidend, przeznaczony na wprowadzenie nowoczesnej techniki bankowej;
  • fundusz ryzyka – tworzony z odpisów z rocznego zysku, przeznaczony na wypłatę premii regulaminowych dla pracowników NBP;
  • fundusz świadczeń socjalnych  tworzony w oparciu o odrębne przepisy;
  • fundusz postępu techn.-ekonomicznego  tworzony w ciężar kosztów, przeznaczony na wprowadzenie nowych technik i metod pracy oraz finansowanie prac badawczo- rozwojowych itp.;
  • fundusz zapomogowy – tworzony w ciężar kosztów w wysokości ustalonej przez Prezesa NBP, przeznaczony na wypłatę zapomóg dla pracowników NBP.

Zysk banku centralnego podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. NBP korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.

READ  Kredyt, a pożyczka – czy oznaczają to samo?