Prokurent – kto to taki w firmie?

W niektórych spółkach możemy spotkać się ze szczególnym rodzajem pełnomocnika, jakim jest prokurent. Jaka jest jego rola?

Czym jest prokura?
Instytucję prokury regulują przepisy kodeksu cywilnego w rozdziale o pełnomocnictwach. Jest to istotnie specyficzny rodzaj pełnomocnictwa, które zostaje udzielone prokurentowi przez przedsiębiorcę do dokonywania czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury nie obejmuje zbywania przedsiębiorstwa i nieruchomości, ponieważ do tego potrzeba pełnomocnictwa szczególnego. Prokurent więc zajmuje się głównie reprezentowaniem przedsiębiorcy przed sądem i innymi organami.

Kto powołuje prokurenta, a kto może zostać powołany
Prokurenta nie może powołać każdy przedsiębiorca, ale tylko spółka, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej można się z nimi spotkać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzje o powołaniu i odwołaniu prokurenta podejmuje zarząd. Prokurentem może zostać natomiast każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona.

Prokurentów może być kilku, można także powołać prokurenta tylko dla konkretnego oddziału. Prokura może nie tylko być odwołana, ale także wygasa wraz ze śmiercią prokurenta lub przedsiębiorcy, likwidacji lub upadłości przedsiębiorcy oraz w razie utraty przez prokurenta zdolności do czynności prawnych, choćby była ona tylko częściowa. Prokurentem nie może więc być osoba nawet ubezwłasnowolniona częściowo.

Olga, f:geralt/Pixabay

READ  Stacje paliw sieci handlowych — czy sposób na obejście zakazu handlu w niedziele właśnie został znaleziony?