Kredyt, a pożyczka – czy oznaczają to samo?

Pojęcia pożyczki i kredytu są w języku potocznym używane zamiennie. Tak naprawdę są to dwie inne instytucje. Podpowiadamy dziś, czym się różnią.

Pożyczka – z banku i od znajomych
Kredyt i pożyczka różnią się już od podstaw, są bowiem regulowane przez inne przepisy. W przypadku pożyczki jest to kodeks cywilny, natomiast kredytu prawo bankowe. Umowa pożyczki, jeśli jej kwota nie przekracza 1000 zł, może być zawarta w każdej formie, nawet ustnej. Dopiero powyżej tej kwoty obowiązuje forma pisemna. W umowie strony określają, czy pożyczka zostaje udzielona odpłatnie, czy nieodpłatnie. Pieniądze pożyczamy więc sobie na co dzień, także w stosunkach nieformalnych, nie tylko z banków. Sytuacja, w której pożyczamy od osoby bliskiej lub znajomego 100 zł i oddajemy mu za jakiś czas równą kwotę bez odsetek, również będzie pożyczką regulowaną w przepisach prawa.

Kredyt – instytucja prawa bankowego

Kredyt charakteryzuje się innymi cechami, używanie więc jego nazwy zamiennie z pożyczkę jest błędem. Kredytu może udzielić jedynie bank, według przepisów ustawy Prawo bankowe. Kwota pieniędzy musi być dokładnie ustalona w umowie, podobnie jak cel, na jaki kredyt zostaje udzielony. Umowa nie może mieć formy ustnej, wymagana jest forma pisemna. Kredyt nie może też być nieodpłatny. Banki zawsze żądają wynagrodzenia, które najczęściej przybiera formę odsetek. Jednym z najpopularniejszych obecnie rodzajów kredytu jest kredyt hipoteczny, który zostaje udzielony na cel związany z zakupem nieruchomości.

Olga, foto: niekverlaan / Pixabay

READ  Najpopularniejsze produkty bankowe – TOP 3