Niewypłacalność, czyli status bankruta

Niewielu może uzyskać status bankruta, ale jest to możliwe. Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeśli przestaje wywiązywać się ze zobowiązań finansowych. Jeśli stał się niewypłacalny, może ogłosić upadłość.

Wielu zadłużonych bierze pod uwagę możliwość ogłoszenia bankructwa. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czym jest bankructwo, co oznacza w praktyce, jak naprawić swoją sytuację finansową I pozbyć się długów.

Upadłość konsumencką wprowadzono do polskiego systemu prawa na mocy ustawy o zmianie ustawy. Obowiązuje ona od końca marca 2009 roku. To status prawny, który zazwyczaj trwa rok. Wtedy mamy szansę, aby wyjść z długów. Gdy zostajesz bankrutem, Twój dobytek i dodatkowy dochód pokrywają część Twoich długów. Na koniec tzw. okresu bankructwa niespłacone długi zwykle zostają umorzone.

Dokładne określenie momentu bankructwa jest bardzo istotne dla przedsiębiorców. Osoby prawne lub podmioty bez osobowości prawnej możemy uznać za niewypłacalne, gdy ich zobowiązania są większe niż łączna wartość ich majątku. Przyczyny stanu upadłości dłużnika nie są zaś w tym przypadku ważne.

Jak zostać bankrutem? Sąd określa daną osobę bankrutem, ale wcześniej trzeba złożyć tzw. bankruptcy petition, wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. Później sąd wydaje tzw. bankruptcy order. Pamiętaj jednak, że upadłość to poważna sprawa – nie podejmuj decyzji o ogłoszeniu bankructwa zbyt pochopnie.

READ  Praca hybrydowa – pozwala łączyć życie zawodowe i rodzinne