innowacje-plansza

Unia innowacyjna? Tak!

Masz pomysł na innowacyjne działania? Wiele firm już postawiło na nowoczesne technologie – tym bardziej, że można skorzystać z pomocy unijnej lub ew. rządowej. Tego rodzaju wsparcie to dotacje na innowacje w różnych obszarach. Szczegóły poniżej.


Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 na finansowe wsparcie polskich przedsiębiorstw przekazały aż 20 mld euro – obecnie środki najchętniej są przeznaczane na wsparcie projektów innowacyjnych.

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie w czterech obszarach – innowacji produktowej (produkty i usługi), organizacyjnej, procesowej i marketingowej. Innowacyjny projekt nie musi być zaawansowany, by miał szansę uzyskać dofinansowanie. Fundusze mają zapewnić środki na prace badawcze, rozwinięcie infrastruktury, wykorzystanie wyników badań w firmie, a wreszcie stworzenie innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań.

W ramach wsparcia unijnego można pozyskać dotacje na innowacje w takich obszarach, jak:
– projekty badawczo-rozwojowe (B+R) – dofinansowanie do projektów, w ramach których będą prowadzone prace rozwojowe, badania przemysłowe mające na celu opracowanie nowych produktów, usług, technologii i tym podobnych;
– projekty badawczo-rozwojowe (B+R) – dofinansowanie do projektów mających na celu wprowadzenie ulepszeń do już funkcjonujących produktów, technologii, usług czy procesów;
– inwestycje w infrastrukturę B+R;
– wdrożenie opracowanych rozwiązań B+R w firmie, jeśli mają pomóc w opracowaniu nowych lub znacznym ulepszeniu produktów, usług, technologii;
– wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie;
– wsparcie rozwoju MŚP – czyli inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, marketingowych, procesowych lub organizacyjnych.

Na jakie programy zwrócić uwagę?
W tych obszarach warto zwrócić uwagę na programy – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje na innowacje można uzyskać też na tzw. innowacyjność społeczną z programu Wiedza-Edukacja-Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karo, foto: jarmoluk / Pixabay

READ  Niewypłacalność, czyli status bankruta