projekty WBO Wrocław

Nabór do projektów WBO

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) ogłosił nabór do projektów na rok 2023. Tegoroczny budżet na projekty wynosi 31 mln zł, z czego 21 mln zł przeznaczone będzie na realizację projektów ponadosiedlowych, a 10 mln zł na projektów osiedlowych. Liderem projektu WBO może zostać każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Osoba zgłaszająca projekt musi określić jego wartość i kategorię (osiedlowy lub ponadosiedlowy).

Projekt można zgłosić online lub w formie papierowej, z dołączonymi podpisami przynajmniej dwóch popierających mieszkańców. Wpisane projekty zostaną ocenione, a tylko pozytywnie zweryfikowane propozycje zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Proces naboru do projektów WBO we Wrocławiu to doskonała okazja dla mieszkańców miasta do angażowania się w lokalne inicjatywy. Przystąp do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i przyczynij się do rozwoju swojej społeczności. Zdobądź nowe umiejętności, rozwijaj karierę w przedsięwzięciach WBO i nawiąż nowe kontakty w środowisku współpracy projektowej. Przyłącz się do projektów europejskich realizowanych we Wrocławiu i przyczynij się do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.

Procedura naboru do projektów WBO

Procedura naboru do projektów WBO we Wrocławiu rozpoczyna się od składania projektów przez liderów. Projekty mogą być zgłaszane online lub w formie papierowej, z listą podpisów przynajmniej dwóch popierających mieszkańców. Po złożeniu projektów następuje etap oceny, podczas którego liderzy mają możliwość konsultacji i wprowadzania poprawek. Pozytywnie zweryfikowane projekty są publikowane na stronie WBO i poddawane głosowaniu mieszkańców.

Wybór projektów i głosowanie

Wybór projektów WBO odbywa się poprzez głosowanie mieszkańców. Termin głosowania na projekty WBO we Wrocławiu trwa od 22 września do 9 października. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma prawo oddać głos na jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ponadosiedlowy. Projekty zostaną wybrane na podstawie liczby głosów i będą realizowane w kolejności uzyskania największej liczby głosów do wyczerpania środków budżetowych. Wyniki głosowania będą publikowane na stronie WBO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

READ  Krematorium a usługi pogrzebowe – różnice i podobieństwa

Termin głosowania to ważny moment w procesie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To mieszkańcy mają w swoich rękach decyzję, które projekty będą realizowane i przyczynią się do rozwoju miasta. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy online, a każdy mieszkaniec ma pewność, że jego głos ma realny wpływ na wyniki.

Harmonogram WBO we Wrocławiu

Terminarz projektów WBO we Wrocławiu składa się z kilku etapów, zapewniających sprawny przebieg procedury naboru i głosowania. Poniżej przedstawiamy harmonogram i terminy istotne dla WBO 2023:

Składanie projektów

16 stycznia – 13 lutego
Nabór projektów WBO we Wrocławiu rozpoczyna się 16 stycznia i trwa do 13 lutego. Liderzy projektów mają w tym czasie możliwość zgłaszania swoich propozycji, które mogą przyczynić się do rozwoju i poprawy życia społeczności lokalnej.

Pierwszy etap oceny projektów

Do 31 maja
Po zakończeniu składania projektów, następuje pierwszy etap oceny, który trwa do 31 maja. Podczas tego procesu specjaliści z WBO dokładnie analizują zgłoszone projekty, biorąc pod uwagę ich celowość, wykonalność i potencjalne korzyści dla mieszkańców.

Konsultacje projektów

1 czerwca – 3 lipca
Po pierwszym etapie oceny, liderzy projektów mają możliwość konsultacji i wprowadzenia ewentualnych poprawek do zgłoszonych propozycji. Ten etap stanowi ważny moment dialogu między liderami projektów a ekspertami WBO.

Drugi etap oceny projektów

4 lipca – 22 sierpnia
Po konsultacjach następuje drugi etap oceny projektów, który trwa od 4 lipca do 22 sierpnia. W tym czasie jeszcze raz specjaliści WBO przyglądają się zgłoszonym projektom, uwzględniając uwagi liderów i oceniając finalne wersje propozycji.

Składanie odwołań

23-30 sierpnia
Po ogłoszeniu wyników drugiej oceny projektów, liderzy mają prawo złożenia odwołań w przypadku niezadowolenia z odrzucenia ich projektu. Termin na składanie odwołań trwa od 23 do 30 sierpnia.

Ostateczna lista projektów

Po odwołaniach, ostateczna lista projektów, które przeszły pozytywną weryfikację, zostanie opublikowana po upływie czterech dni. Projekty z listy będą poddane głosowaniu mieszkańców, które zadecyduje o ich realizacji.

READ  Szkoła Zarządzania i Administracji – gdzie na studia?

Zasady i wymogi projektów WBO we Wrocławiu

Projekty zgłaszane do WBO we Wrocławiu muszą spełniać pewne zasady i wymogi. Projekty muszą być zgodne z prawem i ogólnodostępne. Każdy lider może zgłosić dowolną liczbę projektów, ale musi określić wartość projektu i jego kategorię (osiedlowy lub ponadosiedlowy). Projekty osiedlowe mają maksymalną wartość 1 mln zł, podczas gdy projekty ponadosiedlowe mogą być wyceniane do 3 mln zł. Projekty muszą być użyteczne i łatwe w obsłudze dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Dokładne wymogi projektów WBO we Wrocławiu

Każdy projekt zgłoszony do WBO musi spełniać określone wymogi. Projekty muszą mieć wyraźne cele i opis działań, które zostaną podjęte w celu ich realizacji. Muszą być także osiągalne i wykonalne w ramach przewidzianego budżetu. Ocena projektów obejmuje również analizę ich społecznego i ekonomicznego wpływu oraz dostępności.

Projekty muszą być związane z obszarami, które mogą być objęte finansowaniem z budżetu WBO we Wrocławiu. Może to obejmować projekty związane ze sferą społeczną, kulturalną, sportową, ochroną środowiska, edukacją, infrastrukturą czy transportem. Projekty muszą być również zgodne z regulacjami prawnymi i mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

Ogólnodostępność projektów

Jednym z kluczowych wymogów projektów WBO we Wrocławiu jest ich ogólnodostępność. Projekty muszą być przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy niepełnosprawności. Muszą być łatwo dostępne i korzystanie z nich nie powinno rodzić żadnych barier dla osób o różnych umiejętnościach lub ograniczeniach. Ważne jest, aby projekty promowały integrację społeczną i równość szans.

Informacje dodatkowe o WBO we Wrocławiu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim (WBO), oficjalna strona WBO jest miejscem, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje. Na stronie dostępne są szczegóły dotyczące zasad, terminów i procedur związanych z projektami WBO we Wrocławiu. Możesz również pobrać dokumenty takie jak formularze zgłoszeniowe i wytyczne dotyczące składania projektów.

READ  Przetarg na dostawę usług telefonii stacjonarnej

Dzięki tym informacjom będziesz miał/a pełniejszy obraz tego, jak działają projekty WBO we Wrocławiu i jak możesz się w nich zaangażować. Jeśli jesteś zainteresowany/a rozwojem kariery w przedsięwzięciach WBO lub chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w współpracę projektową, znajdziesz tam niezbędne informacje.

WBO we Wrocławiu to doskonała okazja, aby aktywnie uczestniczyć w lokalnych inicjatywach i wpływać na rozwój swojego miasta. Odwiedź oficjalną stronę WBO już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat zasad, terminów i procedur związanych z projektami WBO we Wrocławiu.

redai, fot. zdjęcie ilsutracyjne, AI