Emeryt

Czternasta emerytura – na czym polega i ile wynosi?

System emerytalny w Polsce polega na wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych co miesiąc. Emeryci dostają środki zgodnie z naliczonym świadczeniem. Rząd jednak kolejny rok z rzędu zdecydował o dodatkowym wsparciu dla seniorów w postaci tzw. 14. emerytury. Co to za świadczenie i ile aktualnie ono wynosi?

Co to jest 14. emerytura i kiedy jest wypłacona?

Czternasta emerytura, tzw. „czternastka”, to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane raz w roku. Pierwszy raz wypłacono je w 2021 roku. Jego wypłata odbywała się na podobnych zasadach jak w przypadku 13. emerytury, jednak nie każdy był do tego świadczenia uprawniony. Zgodnie z założeniami programu 14. emerytura będzie wypłacana najpóźniej w listopadzie danego roku. Wypłata czternastej emerytury ruszyła już 25 sierpnia 2022 roku.

Kto decyduje o przyznaniu 14. emerytury?

Decyzje, czy 14. emerytura zostanie przyznana, są wydawane przez właściwe organy emerytalno-rentowe. Pieniądze trafiają do ponad 9 mln osób, a większość otrzyma „czternastkę” w pełnej wysokości.

Ile wynosi 14. emerytura – ile emeryt dostanie na rękę?

Osoby uprawnione do otrzymania czternastej emerytury zastanawiają się, ile pieniędzy „na rękę” dostaną. 14 emerytura w 2023 roku będzie na poziomie minimalnej emerytury. Co to znaczy w praktyce?

Wyjaśniamy, że będzie ona wypłacona w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 roku dla osób, których wysokość świadczenia nie przekracza 2900 zł. Ta kwota wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę.

Dodatkowo trzeba wspomnieć, że obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Jeśli emerytura przekracza 2900 zł, to dodatkowe świadczenie zostanie o to zmniejszone. W 2022 roku na 13. i 14. emeryturę oraz na waloryzację świadczeń rząd przeznaczył 43 mld zł.

Kwk, f: beejees / pixabay

READ  Zrównoważona logistyka – ekologiczne trendy i wyzwania