obowiązek podatkowy

Więksi podatnicy muszą poinformować o zmianie urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli przychód o równowartości w polskiej walucie co najmniej 3 mln euro z działalności gospodarczej, wraz z 2023 rokiem przechodzą do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Muszą złożyć zawiadomienie o zmianie do 17 października 2022 roku.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują kategorie podmiotów o większym znaczeniu gospodarczym i społecznym – jak m.in. podatnicy uzyskujący ponadprzeciętne przychody.

Podmioty osiągające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym przychód/obrót netto o równowartości w złotówkach co najmniej 3 mln euro, ale nie większej niż 50 mln euro, podlegają wyspecjalizowany urząd skarbowy. Będzie to jeden z 19 urzędów, odpowiedni ze względu na siedzibę firmy. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które wypracowują przychód / obrót netto powyżej 50 mln euro rozliczają się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Zmiana czeka też podatników, którzy rozliczają się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, mimo że ich przychody są mniejsze od wymaganych. Kwoty poniżej równowartości w złotych 3 mln euro oznacza obsługę przez zwykły urząd skarbowy. Tacy podatnicy nie są już obsługiwani przez jeden z wyspecjalizowanych US.

Kar, foto: PhotoMIX-Company / pixabay

READ  Ochrona danych osobowych — czy nowa ustawa cokolwiek zmieni?