PIT

Zasady składania PIT-ów

Złożenie deklaracji podatkowej to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorców i podatników opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych. Dowiedz się, do kiedy PIT musi trafić do urzędu i jak go złożyć. Sprawdź aktualne zasady przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych.  

Ustal, jaki PIT jest odpowiedni w Twoim przypadku

Sprawdź, jaki PIT będzie właściwy dla osiąganych przez podatnika dochodów w roku podatkowym. Za osoby zatrudnione na umowie o pracę zaliczki odprowadza płatnik (PIT-37). Z kolei podatnicy, którzy robią to samodzielnie, m.in. przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, składają PIT-36. Osoby, które wybrały podatek liniowy – PIT-36L. Z kolei ryczałtowcy składają PIT-28.

Informacje praktyczne dla przedsiębiorców 

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego nadchodzi termin składania zeznań rocznych w urzędzie skarbowym za poprzedni rok. Zobacz, jakie wprowadzono zmiany w przesyłaniu dokumentów do US – jeśli jesteś pracodawcą lub zleceniodawcą, dotyczą również Ciebie. 

Zeznania roczne – ogólne zasady

Przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy według skali podatkowej ma obowiązek wypełnić i złożyć deklarację PIT-36. Zeznanie to zawiera jedynie dochody opodatkowane według stawki 17% i 32%. Można zatem na jednym formularzu rozliczyć dochody z różnych źródeł – jak etat, działalność czy umowa o dzieło albo umowa zlecenie. Co więcej, wybór skali podatkowej, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwala na wspólne rozliczenia małżonków, jeśli mają oni wspólność majątkową. Warunkiem jest istnienie małżeństwa przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie. 

Jak i do kiedy należy złożyć PIT?

Aby rozliczyć PIT, nie trzeba wychodzić z domu – można to zrobić przez Internet, w kilka minut. Jednak w usłudze Twój e-PIT można sprawnie rozliczyć PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, ale nie mogą tego zrobić przedsiębiorcy. Dla nich opracowano z kolei system e-Deklaracje lub program PIT. Ważny jest termin składania PIT-ów. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

READ  Ile zapłacimy za nierozliczenie się z fiskusem?

Do kiedy złożyć PIT-37?

Formularze PIT-37 są najpopularniejsze i służą m.in. do rozliczeń osób zatrudnionych na umowę o pracę. To płatnik, czyli pracodawca, ma obowiązek regularnie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. PIT-37 za 2021 r. powinien znaleźć się w urzędzie skarbowym najpóźniej 2 maja 2022 roku. Rozliczenie jest dostępne od 15 lutego 2022 roku – np. na platformie Twój e-PIT.

Do kiedy złożyć PIT-36 i PIT-36L?

Jest dedykowany także przedsiębiorcom korzystającym z opodatkowania na ogólnych zasadach ogólnych, podatnikom osiągającym dochody za granicą. Służy do rozliczania według skali podatkowej m.in. wynajmu nieruchomości. Termin rozliczenia PIT-36 to 2 maja 2022 roku. Podobnie jak w przypadku PIT-37 rozliczenie dostępne jest od 15 lutego w systemie Twój e-PIT.

Po szczegóły wejdź na stronę właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego we Wrocławiu, gdzie znajdziesz obowiązki pracodawców oraz nowe zasady składania PIT-ów.

f: RazorMax / pixabay