pracujący emeryt

Liczba pracujących emerytów rośnie

Coraz więcej osób, mimo przejścia na emeryturę, nie porzuca aktywności zawodowej. Rośnie liczba pracujących emerytów. Z danych rządu i GUS wynika, że czynnikiem decydującym o aktywności zawodowej jest kondycja i zdrowie.

Poziom aktywności emerytów zależy od ich zdrowia i samopoczucia, sytuacji rodzinnej i finansowej oraz sytuacji na rynku pracy. Większość aktywnych zawodowo seniorów to osoby pracujące. Emeryci  kontynuują aktywność zawodową w coraz większym zakresie. 

Lepsza sytuacja materialna gospodarstwa domowego 

Ważna jest też możliwości znalezienia odpowiedniego zajęcia. Dla emerytów kontynuacja aktywności oznacza też poprawę ich sytuacji materialnej, dlatego warto dbać o ich aktywizację. Z kolei seniorzy bierni zawodowo tłumaczą, że najważniejszą przyczyną ich zawodowej bierności jest pobieranie emerytury. W wielu firmach są też wdrażane strategie zarządzania różnorodnością wiekową i promocja pracy w wieku senioralnym.

KwK, f:pasja1000 / pixabay

READ  Własna działalność czy etat? Wady i zalety obu rozwiązań