Przygotowanie do sukcesji już w dzieciństwie

Proces sukcesji jest skomplikowany i wieloetapowy. Należy go rozpocząć jak najwcześniej – najlepiej już w dzieciństwie.

Często rodzice wspólnie prowadzą biznes – w domu dużo rozmawia się o pracy, a rozmowom tym zwykle przysłuchują się dzieci. To, co i jak mówimy, wpływa na to, czy polubią one rodzinną firmę i będą chciały w przyszłości przejąć w niej zarządzanie.

Nieefektywnie przeprowadzona sukcesja ma wiele konsekwencji, m.in. upadek przedsiębiorstwa. Warto zatem rozpocząć ją wiele lat przed przekazaniem władzy i własności. Samo przekazanie wiedzy, własności oraz władzy to za mało – dziecko musi samo zdobyć doświadczenie, zdobyć szacunek pracowników, a także znać rodzinne wartości. Rozwijanie kompetencji trwa – nie da się ich zdobyć w tydzień czy miesiąc po śmierci prowadzącego działalność gospodarczą.

Od momentu założenia firmy rodzinnej ma ona silny związek także z życiem rodzinnym. Sukcesor wychowuje się w rodzinie i zarazem w firmie, obserwuje ludzi biznesu, uczy się, dostrzega zwycięstwa i porażki. Później zwykle wybiera się na studia i rozpoczyna pracę lub staż.

Warto zdobywać pierwsze doświadczenia w innej firmie, np. wybrać się na staż w innym zakładzie, może zaprzyjaźnionym, albo też wyjechać na praktykę do wybranego partnera zagranicznego. Efekty są ogromne – zdobycie niepowtarzalnych umiejętności, praktyczna wiedza oraz szacunek pracowników firmy rodzinnej. Teraz można zacząć pracę w firmie, ale najlepiej od podstaw – to najlepsza droga, aby zdobyć konieczne doświadczenie.

Młody i wykształcony człowiek informuje, że chce pracować w firmie rodzinnej i zarządzać nią w przyszłości – trzeba uczyć go tego od początku. Większość pracowników czy partnerów może traktować przyszłego następcę nadal jak dziecko, dlatego musi mieć on czas na wypracowanie sobie pozycji – pracowitością, oddaniem, zrozumieniem, ale i zaangażowaniem. Później musi też wreszcie sprawdzić się w akcji i udowodnić, że będzie w stanie zarządzać firmą i ludźmi.

READ  Niewypłacalność, czyli status bankruta

Jak przeprowadzić sukcesję, czy formalności można dokonać przez Internet, jakie dokumenty są potrzebne – wszelkie szczegóły można znaleźć na portalu www.biznes.gov.pl.

Karola, fot. 4144132/Pixabay