Biedronka: rewolucja w systemie płac

Biedronka to największa sieć handlowa działająca w Polsce. Aż 65 tys. pracowników obejmują teraz nowe zasady w systemie wynagrodzeń. Szczegóły poniżej.

Biedronka oraz Hebe należą do Jeronimo Martins Polska – to największy prywatny pracodawca w naszym kraju. Aktualności odnośnie do płac i zatrudniania dotyczą wielu Polaków, nic zatem dziwnego, że budzą powszechne zainteresowanie. Otóż Jeronimo Martins informuje, że pracownicy sklepów dostaną dodatkową premię uznaniową, która wynikać będzie z wyników danego sklepu, a także nagrodę za brak tzw. nieplanowanych nieobecności. Będą to dodatki otrzymane oczywiście do stałego wynagrodzenia.

Od 2019 r. premia kwartalna za dobre wyniki przestanie obowiązywać – wprowadzona zostanie za nią premia miesięczna. Zmienią się też zasady jej naliczania – w ten sposób szansę na jej uzyskanie będzie mieć więcej pracowników firmy. Od teraz pracownicy popularnych Biedronek mają szansę otrzymać miesięcznie dodatkowo 170 zł brutto.

Biedronka dba w ten sposób o swój wizerunek jako pracodawcy – solidnego, dbającego o klienta. Jej celem jest także budowanie pozytywnego odbioru u klientów i wzrost sympatii do sklepów i obsługi – zadowolony klient wróci i chętnie zrobi kolejny raz zakupy, a to oznacza wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczą także tzw. nieplanowanych nieobecności. Od stycznia 2019 r. Biedronka wprowadza nagrody za ich brak. Pracownicy sklepów Biedronka, centrów dystrybucyjnych i Fabryki Zup niemający nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu otrzymają 100 proc. wartości tej premii, mający jeden dzień (ale usprawiedliwiony) – 75 proc. jej wartości, a także odpowiednio przy dwóch dniach – 50 proc. jej wartości. Zmiany te są korzystne dla pracowników, gdyż premię będzie mogło otrzymać więcej osób niż do tej pory.

W ten sposób przedsiębiorstwo daje możliwość uzyskania premii oraz nagrody większej liczbie pracowników. Dodatkowe środki finansowe to duża motywacja. Poza tym firma zmieniła też wysokość wynagrodzeń – większość pracowników otrzymywała już wynagrodzenie podstawowe wyższe niż minimalna pensja krajowa, którą wprowadzono 1 stycznia 2019 roku. Osobom, które pracowały za niższe wynagrodzenie zasadnicze, od stycznia pensję wyrównano do obowiązującego poziomu.

READ  Rynek okien w Polsce w 2020 roku

Ka,fot.geralt/Pixabay