rysunek techniczny

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej

Miasto Jelenia Góra ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej budynku administracyjno-biurowego, który będzie siedzibą Urzędu Skarbowego. Szczegóły i wymagania znajdują się poniżej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektowo – technicznej dokumentacji. Ma ona dotyczyć inwestycji, która będzie siedzibą urzędu skarbowego w Jeleniej Górze przy ul. M. K. Ogińskiego (działka nr 20/3, AM 23). 

Zamówienie dotyczy budowy budynku administracyjno-biurowego z elementami infrastruktury technicznej, prace z zakresu zagospodarowania terenu i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wymagania

Obiekt ma z założenia pełnić rolę budynku o funkcji biurowej i administracyjnej. Powinien mieć następujące systemy wspomagające – klimatyzatory w wybranych pomieszczeniach, instalację wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach, system kontroli dostępu w wybranych pomieszczeniach, system alarmowy sygnalizujący ew. włamanie lub napad, projekt oświetlenia zewnętrznego, projekt multimedialnego wyposażenia sali konferencyjnej, a także parking.  

Powierzchnia użytkowa biurowa – około 10 m2 na pracownika, około 15-18 m2 dla kierownika. Wśród zaleceń jest projekt 14 pokoi jednoosobowych dla kadry kierowniczej i dodatkowo 4 dla naczelnika, zastępców naczelnika i komornika, pokoi 2- lub 3-osobowych dla pracowników, Jednoosobowego Stanowiska Pracy Obsługi Prawnej i Jednoosobowego Stanowiska Kontroli Wewnętrznej. W pobliżu gabinetu naczelnika powinna być niewielka sala narad z zapleczem socjalnym dla około 20 osób.

Dodatkowo należy zadbać o ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (urząd musi być dla nich przyjazny i dostępny), nanieść na projekcie windę, czyli dźwig towarowo – osobowy o obciążeniu do 1000 kg, pokoje śniadań na każdym piętrze, pomieszczenie dla niszczarek i kserokopiarek, pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek, pomieszczenia techniczne według potrzeb, pomieszczenie dla ochrony oraz palarnię.

Termin przyjmowania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu: 17 czerwca 2014 roku, godzina 11.00. Oferty lub wnioski należy składać przy ulicy B. Pretficza 11 we Wrocławiu, w kancelarii, czyli w pokoju 307.

READ  Nowe kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej

f: jiovannamnrqz / pixabay