informacja

Komunikat Biuro Wymiany Informacji o VAT

Poniżej przedstawiamy archiwalny komunikat MF z 2004 roku w sprawie VAT

MINISTERSTWO FINANSÓWBiuro Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninieul. Poznańska 46, 62-510 KONINtel. 063 242 33 55,  fax. 063 240 19 89e.mail: numery.vat@mofnet.gov.pl BVOZ / 8132 / INF / 8423 /2004Konin 2004.09.21

Szanowni Państwo,

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. stworzyło nowe możliwości współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z państw członkowskich Unii Europejskiej ale również wymaga znajomości nowych regulacji w zakresie podatku VAT.

Pragniemy przypomnieć, iż dokonując dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów mogą Państwo zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, o ile posiadają Państwo właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który należy wykazać na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

W związku z powyższym celowym jest uzyskanie przez Państwa potwierdzenia zidentyfikowania Państwa kontrahenta z Unii Europejskiej na potrzeby transakcji wewnatrzwspólnotowej na dzień dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Potwierdzenie takie uzyskacie Państwo BEZPŁATNIE w Ministerstwie Finansów w Biurze Wymiany Informacji o VAT
 pod numerem telefonu 063 242 33 55.

Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania kontrahenta może mieć również formę pisemną (druk wniosku  VAT-ID i VAT-ID KONTYNUACJA w załączeniu). Wnioski pisemne prosimy przesyłać do Biura:

–         pocztą elektroniczną na adres: numery.vat@mofnet.gov.pl

–         faksem na numer: 063 240 19 89

–         pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin

Ponadto pod numerem telefonu 063 242 33 55 pracownicy Biura Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie udzielają odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

p.o. Dyrektor Biura Wymiany Informacji o VAT

Maciej Młodzikowski

f: PDPics / pixabay

READ  Przetarg na dostawę usług telefonii stacjonarnej