rozbiórka budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Rozbiórka budynku jest etapem końcowym istnienia obiektu budowlanego. Jego ona traktowana, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, jako rodzaj robót budowlanych. Z tego powodu niezbędne są wdrożenia konkretnych procedur oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę – poniżej szczegóły.

Rozbiórka budynku – Prawo budowlane

Nie ma jednej obowiązującej definicji rozbiórki obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 ust. 7 uznaje się takie prace za roboty budowlane, a to wiąże się z konkretnymi prawnymi konsekwencjami. Szczegółowe przepisy znajdziesz w Prawie budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane znowelizowane 19 września 2020, ostatni ogłoszony tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Kwalifikowanie rozbiórki jako typ robót budowlanych niesie ze sobą nie tylko wspomniane konsekwencje prawne i konieczność wdrożenia procedur administracyjnych, ale wiąże się też z ewentualnymi karami, jeśli się do nich nie zastosujemy.  

Wymagane jest zgłoszenie rozbiórki budynku

 • W zgłoszeniu rozbiórki należy wpisać:
 • nazwę obiektu
 • odległość obiektu od granicy działki
 • wysokość obiektu
 • planowany termin rozpoczęcia robót
 • umiejscowienie budynku, czyli na przykład numer działki, jednostki ewidencyjnej itd.
 • zakres zaplanowanych robót budowlanych
 • planowany sposób ich przeprowadzania.

Co jest wymagane do pozwolenia na rozbiórkę?

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę 
 • Zgoda właściciela budynku
 • Projekt rozbiórki 
 • Opis zakresu robót rozbiórkowych i sposobu ich realizacji 
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia
 • Szkic położenia budynku
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • Ewentualnie decyzja na piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu danego budynku z rejestru zabytków (dot. obiektów wpisanych do takiego rejestru). 

Dodatkowo mogą być wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, które są wymagane zgodnie z przepisami odrębnych ustaw. 

READ  Przetarg na dostawę usług telefonii stacjonarnej

Miejsce złożenia dokumentów dotyczących rozbiórki budynku we Wrocławiu 

Wydział Architektury i Zabytków

Centrum Obsługi Mieszkańca

pl. Nowy Targ 1-8.

Godziny przyjmowania interesantów ze wnioskami:

Wnioski są przyjmowane, a dokumenty wydawane w Sali 1A oraz 1 B na parterze (stanowisko 1, 2, 3 i 4). Z kolei udostępnianie akt odbywa się w sali 1C (stanowisko 5, 6 i 7).

przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów

– poniedziałek-piątek od 7.45 do 15.15,

udostępnianie akt:

– poniedziałek-piątek od 8.00 do 15.00.

f: blende12 / pixabay