temida

Kim jest i jakie ma prawa komornik sądowy?

Gdy dłużnik zalega z wypłatą, zwykle wierzyciel lub zatrudniona przed niego firma windykacyjna stara się odzyskać dług – jeśli działania te nie przynoszą spodziewanego skutku, sprawa kierowana jest do sądu.

Komornicy nie cieszą się dobrą sławą – funkcjonuje stereotyp bezdusznych pracowników, którzy pozbawiają ludzi majątku i mieszkań. Warto zatem poznać prawa i zakres kompetencji komornika.

Postępowanie komornicze
Następnie rozpoczyna się postępowanie komornicze, co oznacza, że dalszą egzekucją długu zajmuje się komornik sądowy, czyli tzw. gwarant wykonalności wyroku. To właśnie on, na podstawie przepisów prawnych i wyroków sądu, odpowiada za ich sprawne wykonanie. Dzięki nim wierzyciele odzyskują należne im środki.

Postępowanie komornicze rozpoczyna się wtedy, gdy dłużnik nie spłaca zadłużenia, ignorując tytuł wykonawczy wydany przez sąd. To wierzyciel podejmuje decyzję, czy sprawa ma trafić do komornika – ten zaś ma do wyboru różne środki działania pozwalające mu przeprowadzić czynności egzekucyjne. Najpierw jednak ma obowiązek poinformować dłużnika listownie o wszczęciu postępowania komorniczego, które wiąże się też z dodatkowymi opłatami egzekucyjnymi.

By móc zrealizować wyrok sądowy, komornik stosuje różne środki przymusu, które są jednak określone przepisami. Wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego – najczęściej do komornika tego rewiru, w którym dłużnik mieszka, ale nie jest to zasada.

Prawa i obowiązki
Komornik sądowy jest publicznym funkcjonariuszem prowadzącym działania przy sądzie rejonowym. Jego rola to prowadzenie egzekucji sądowej, której efektem jest odzyskanie należności wierzyciela z majątku dłużnika należności. Rozpoczyna postępowanie egzekucyjne, realizując w ten sposób orzeczenie sądu. Egzekwując konkretną sumę, staje się gwarantem wykonalności wyroku sądu.

Zadaniem komornika jest weryfikacja wniosku pod względem formalnym (np. sprawdzenie, czy ma on tytuł wykonawczy). Nie sprawdza on jednak zasadności i poprawności zobowiązania, gdyż nie jest to jego obowiązkiem.

READ  Adwokat czy radca prawny – którego wybrać?

Wpis powstał przy współpracy z https://www.komornikskora.pl/

Lena.k, f: NomeVisualizzato / pixabay