Bankowość

Coraz więcej dłużników wśród studentów

Zalegają zarówno studenci, jak i słuchacze szkół policealnych i kursów zawodowych. Długi sięgają ponad 16 milionów złotych w opłatach za naukę. Oznacza to, że kwota ta zwiększyła się dwukrotnie w czasie ostatnim pięciu lat. Student przeciętnie ma do oddania około 1700 zł. Taka sytuacja często ma miejsce, ponieważ studenci rezygnują z nauki i zapłaty czesnego […]

Bankowość

Na co najczęściej przeznaczamy kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest jednym z najczęściej przez nas zaciąganych. Jego wielką zaletą jest to, że nie jest celowy – bank nie wnika, na co potrzebujemy gotówki. Oznacza to, że możemy przeznaczyć go na dowolny cel. Każdy ma inne potrzeby oraz marzenia – pieniądze zaś pomagają nam je realizować. Z tego też powodu bardzo chętnie decydujemy […]

Bankowość

Jakie kredyty zaciągamy najczęściej?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kredytów – m.in. gotówkowy, samochodowy, hipoteczny itd. Polacy często decydują się na te produkty bankowe – poniżej przeczytasz, które kredyty zaciągamy najczęściej. Jeśli planujesz poważny zakup, ale brakuje Ci gotówki, możesz rozważyć zaciągnięcie kredytu lub pożyczkę. Zwykle potrzebujemy wsparcia finansowego, aby kupić wymarzone mieszkanie lub dom, nowy samochód czy […]

Bankowość

Praca w banku przestaje być atrakcyjna dla Polaków

Polskie banki muszą obecnie walczyć o pracowników. Jak podaje „Puls biznesu”, młodzi ludzie wolą pracować w dyskontach, aniżeli zajmować się bankowością.  Dla instytucji bankowych znalezienie nowych pracowników niemalże graniczy z cudem. Za główną przyczynę tych zmian podaje się niskie pensje oferowane przez banki, a także brak możliwości rozwoju. Do tego dochodzą jeszcze stresujące warunki pracy […]

Bankowość

Organizacja NBP

Organami NBP są: Prezes NBP; Rada Polityki Pieniężnej; Zarząd NBP. Uprawnienia Prezesa NBP: stoi na czele zarządu banku centralnego; przewodniczy Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego; jest uprawniony do reprezentowania banku centralnego na zewnątrz; pozostaje przełożonym wszystkich pracowników NBP. Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat i […]

Bankowość

Rola, zadania i funkcje NBP

I. ROLA, ZADANIA I FUNKCJE NBP NBP jest centralnym bankiem RP. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę, której siedziba mieści się w Warszawie oraz przez oddziały terenowe. Zadania NBP jako banku centralnego: utrzymywanie wartości pieniądza krajowego; ochrona stabilności systemu finansowego; podnoszenie […]

Bankowość

Gospodarka Finansowa NBP

Polski bank centralny (NBP) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. NBP dysponuje następującymi funduszami: fundusz statutowy (400 mln. zł) – uzupełniany z odpisów z rocznego zysku; fundusz rezerwowy tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych fundusze specjalne – tworzone z odpisów z zysku […]

Bankowość

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki

1. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego; redyskontowego; lombardowego. Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny; jest udzielany na podstawie umowy określającej wysokość kredytu, oprocentowanie i prowizję, termin spłaty, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Charakterystyka kredytu redyskontowego: polega na […]