inwestor
Firma

Co to jest nadzór inwestorski?

W wielu przypadkach organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na inwestora także obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, czyli obowiązek kontroli obiektów i prac budowlanych. Zwykle ustanawia go inwestora lub jest on na niego odgórnie nałożony przez odpowiedni organ wydający pozwolenie na budowę.